Advokat Morten Hertz har netop vundet anden ankesag på stribe i Østre Landsret

I seneste ankesag blev vor klient således helt frifundet for at skulle betale noget af et krav på kr. 1,5 mio. + renter stammende fra en entreprisesag. I byretten blev klienten frifundet for størstedelen af kravet (kr. 1,3 mio.) men dommeren fandt at der skulle betales kr. 200.000 + rente heraf for cirka 3 år.

Det var imidlertid vor opfattelse, at dommen var forkert, og den blev derfor anket til Østre Landsret, som omgjorde dommen. Klienten blev derfor helt frifundet for betaling. Vor klient blev ligeledes tilkendt kr. 105.100 i sagsomkostninger for det to retssager.

Overvejelse omkring anke af en sag, hvor en kyndig byretsdommer har en ”anden” opfattelse af sagens udfald end advokaten/klienten, kræver stor omtanke og analyse, både i forhold til om sagens udfald kan ændres, men også i forhold til omkostningerne ved en anke, hvor der typisk vil der ikke gives retshjælp.

Det er vigtigt, at lave dette forarbejde grundigt, og tro på at et ”forkert” resultat kan laves om.

Invictus Advokater fører mange retssager, og tilbyder også fast salær for hele sagens gennemførelse. Kontakt os gerne for mere information