FAQ

Er vi anklager eller forsvarer?

Vi er begge dele – og ingen af delene!

Når man fører straffesager, er man enten anklager (ansat under Justitsministeriet) eller forsvarer (advokat). Vi fører sager, der ofte handler om pengekrav. Disse sager kaldes civile sager, og her er der ingen anklager eller forsvarer. Men vi er advokater – både for dig, der vil sagsøge, og for dig, der er blevet sagsøgt.

Hvad koster en retssag?

Se under “Fast salær”.

Kan jeg få retshjælpsforsikring?

Ja, det vil der være chance for. Se under ”Retshjælp”.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan vinde en retssag?

Du ringer eller skriver til os som det første. Du kan allerede i første e-mail sende os sagens vigtigste dokumenter.

Vi vil herefter invitere dig til et fysisk møde eller en telefonsamtale. Enten under mødet/telefonsamtalen eller kort derefter kan vi give dig vores vurdering af, om du vil kunne vinde din sag – og i det hele taget, hvordan du står, og hvad du bør gøre.

Hvor lang tid tager det, inden man får en dom?

Når sagen har været for i byretten tager det fire uger. Men fra vores første møde eller telefonsamtale og til, at der ligger en dom, kan der sagtens gå op til et år eller mere.

Hvad sker der i en retssag?

Retssagen starter med, at der skal indgives en stævning. Så er sagen i gang. Stævningen skal formelt meddeles til den, der sagsøges. Derefter skal den sagsøgte have lov at svare i et såkaldt svarskrift.

Sagens indledende fase er nu begyndt (forberedelsesfasen), hvor du og din modpart udveksler meninger ved skriftlige indlæg. Der afholdes også nogle forberedende møder med retten i forbindelse med sagens tilrettelæggelse. Når forberedelsen er færdig, fordi I har fået meddelt de argumenter, I vil, fastsætter retten en dato for sagen til hovedforhandling. Sagens varighed varierer i forhold til sagens størrelse; den kan strække sig fra en halv til flere dage. Hovedforhandlingen fastsættes tit omkring et halvt år ud i fremtiden på grund af ventetiden ved domstolene.

Under hovedforhandlingen bliver sagen mundtligt fremlagt, hvor du og modparten afgiver forklaring. Herefter afgiver eventuelle vidner deres forklaringer. Til sidst vil advokaterne argumentere din og modpartens side af sagen, hvorefter dommeren optager sagen til dom. Nogle gange kommer dommeren med en tilkendegivelse af sagens udfald efter advokaterne har procederet sagen færdigt. Dommen bliver afsagt fire uger efter hovedforhandlingen.