Medarbejdere

Om Advokat Morten Hertz

– Partner hos Invictus Advokater

Kontakt info: mh@invictuslaw.dk – mobil +45 21 27 27 17

Morten er uddannet fra Aarhus Universitet i 1996. I 1999 fik Morten sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter bestod Morten sin prøvesag og fik møderet for Landsret.

Siden har Morten været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og arbejdet med immaterialrettigheder for en af Europas største rådgivningsvirksomheder inden for dette felt (Awapatent).

Advokatgerningen er blevet suppleret med en MBA fra Henley Business School, UK. Forinden Morten startede med at drive selvstændig advokatvirksomhed (Invictus Advokater), var Morten i en årrække ansat på advokatkontor i det indre København.

Gennem hele sin karriere har Morten ført mange retssager samt sager ved klage- og ankenævn. Endvidere beskæftiger Morten sig hovedsageligt med fast ejendom, herunder entrepriseret, selskabsret og generel erhvervsrådgivning.

Morten er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt Foreningen af Procedureadvokater.

Link til linkedin profil

Om advokat Martin Vesth

– Partner hos Invictus Advokater

Kontakt info: mv@invictuslaw.dk – mobil +45 53 89 89 53

Martin er uddannet fra Københavns Universitet i 2013. Herefter fik Martin sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter startede Martin Invictus Advokater med partner og advokat Morten Hertz.

Martin har tidligere været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og har herigennem arbejdet med forsikringsret, persondataret, ansættelsesret samt bank- og finansieringsret. Martin beskæftiger sig i dag hovedsageligt med selskabsret og sager vedr. fast ejendom.

Gennem hele sin karriere har Martin ført mange retssager og sager ved klage- og ankenævn, særligt pengeinstitutankenævnet.

Martin er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Link til linkedin profil

Om advokat Philip Krogh

Kontakt info: pk@invictuslaw.dk – mobil +45 31 27 14 00

Philip er uddannet fra Århus Universitet i 2016. Tidligt i sin karriere og gennem størstedelen af sin studietid har Philip ydet juridisk rådgivning gennem juridisk relevante jobs

Philip beskæftiger sig i dag for det meste med fast ejendom, selskabsret og retssager.

Link til linkedin profil

Om Advokatfuldmægtig Anders Eriksson

Kontakt info: ae@invictuslaw.dk – mobil +45 60 666 888

Anders er uddannet fra Københavns Universitet i 2019.
 
Tidligt i sin juridiske karriere har Anders sideløbende med studiet ydet juridisk rådgivning både i frivilligt regi og som ansat på et advokatkontor.  
 
Anders har i mange år været selvstændig erhvervsdrivende og har en god kommerciel forståelse i sin tilgang til juraen.
 
Anders beskæftiger sig i dag hovedsageligt med fast ejendom, erstatningsret, familie/arveret herunder også forældreansvarssager samt retssager.

Om Sagsbehandler Emma Bertelsen

Kontakt info: eb@invictuslaw.dk – mobil +45 31 32 50 00

Emma er uddannet professionsbachelor i finans med specialisering inden for ejendomshandel. I det daglige har Emma ansvaret for kontorets sagsbehandling vedr. ejendomshandler. Udover sin uddannelse har Emma flere års erfaring inden for fast ejendom.

Stud.Jur. Ria Lynge Andersen

Ria læser jura på 4. år på Københavns Universitet og bistår med juridisk eftersagsbehandling.

Ria beskæftiger sig primært med eftersagsbehandlingen af kontorets ejendomssager, inkasso og familie/arveret.