Medarbejdere

Om Advokat Morten Hertz

– Partner hos Invictus Advokater Kontakt info: mh@invictuslaw.dk – mobil +45 21 27 27 17

Morten er uddannet fra Aarhus Universitet i 1996. I 1999 fik Morten sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter bestod Morten sin prøvesag og fik møderet for Landsret. I 2021 opnåede Morten møderet for Højesteret.

Siden har Morten været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og arbejdet med immaterialrettigheder for en af Europas største rådgivningsvirksomheder inden for dette felt (Awapatent). Advokatgerningen er blevet suppleret med en MBA fra Henley Business School, UK.

Forinden Morten startede med at drive selvstændig advokatvirksomhed (Invictus Advokater), var Morten i en årrække ansat på advokatkontor i det indre København. Gennem hele sin karriere har Morten ført mange retssager samt sager ved klage- og ankenævn.

Endvidere beskæftiger Morten sig hovedsageligt med fast ejendom, herunder entrepriseret, selskabsret og generel erhvervsrådgivning. Morten er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt Foreningen af Procedureadvokater. Link til linkedin profil

Om advokat Martin Vesth

– Partner hos Invictus Advokater Kontakt info: mv@invictuslaw.dk – mobil +45 53 89 89 53

Martin er uddannet fra Københavns Universitet i 2013. Herefter fik Martin sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter startede Martin Invictus Advokater med partner og advokat Morten Hertz.

Martin har tidligere været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og har herigennem arbejdet med forsikringsret, persondataret, ansættelsesret samt bank- og finansieringsret. Martin beskæftiger sig i dag hovedsageligt med selskabsret og sager vedr. fast ejendom.

Gennem hele sin karriere har Martin ført mange retssager og sager ved klage- og ankenævn, særligt pengeinstitutankenævnet. Martin er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund. Link til linkedin profil

Om advokat Philip Krogh

Kontakt info: pk@invictuslaw.dk – mobil +45 31 27 14 00

Philip er uddannet fra Århus Universitet i 2016. Tidligt i sin karriere og gennem størstedelen af sin studietid har Philip ydet juridisk rådgivning gennem juridisk relevante jobs Philip beskæftiger sig i dag for det meste med fast ejendom, selskabsret og retssager. Link til linkedin profil

Om Jurist Ria Lynge Andersen

Ria er uddannet jurist fra Københavns Universitet (2022). Ria har igennem det meste af sin studietid arbejdet for Invictus Advokater. I sin stilling som jurist for Invictus Advokater beskæftiger Ria sig hovedsageligt med handel med fast ejendom.

OM EFTERSAGSBEHANDLER BIRTHE BOYE

Kontakt info: bb@invictuslaw.dk – mobil +45 31 37 23 43 

Birthe er uddannet advokatsekretær og har i 28 år arbejdet i advokatbranchen med hovedvægten på sagsbehandling af ejendomshandler. 

Herefter fulgte 16 år i et projektselskab med fokus som salgssekretær, udarbejdelse af salgsmateriale og ekspedition af handler. 

Birthe er nu tilbage i advokatbranchen og bruger sin mangeårige erfaring til eftersagsbehandling af kontorets ejendomshandler.

OM STUD JUR. Mikail Celik

Mikail er uddannet bachelor i jura fra Københavns Universitet i 2022.

På nuværende tidspunkt læser Mikail kandidat i jura på Københavns Universitet og denne forventes afsluttet i 2024.

Mikail beskæftiger sig primært med fast ejendom og inkasso.

OM STUD JUR. Laura Løndam Jepsen

Laura er uddannet bachelor i jura fra Københavns Universitet i 2022.

På nuværende tidspunkt læser Laura kandidat i jura på Københavns Universitet og denne forventes afsluttet i 2024.

Laura beskæftiger sig primært med fast ejendom og inkasso.