Retshjælp

Vi står for ansøgning om retshjælp
eller fri proces uden beregning!

Både som privat person og erhvervsdrivende har du formentlig en forsikring, som indeholder en mulighed for, at du eller din virksomhed kan få retshjælp. Retshjælp betyder, at alle omkostninger til sagens førelse – op til et vis maksimumbeløb – betales af dit forsikringsselskab.

Dog er der altid en selvrisiko på normalt 10% af det udbetalte beløb og et minimumsbeløb på normalt omkring 4.000 kr. Retshjælpen dækker betaling af vores salær, retsafgift og evt. betaling af sagsomkostninger tilkendt modparten, hvis sagen tabes.

For at få retshjælp skal vi som din advokat søge forsikringsselskabet om retshjælpsdækning, idet vi skal redegøre for sagens omstændigheder og forklare, hvorfor vi mener, at der er baggrund for at føre en sag. Det er ikke alle typer af sager, som man kan få retshjælp til. Men hvis du giver os adgang til din police, kan vi danne os et indtryk af muligheden for at få bevilliget retshjælpsdækning.

Som nævnt dækker retshjælpsforsikringen ikke alle sagstyper, det gælder bl.a. ikke sager mellem dig og din ægtefælle eller samlevende eller andre familieretlige sager. Retshjælp dækker typisk heller ikke sager mod din arbejdsgiver eller dine ansatte.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende kan du have en retshjælpsforsikring i din erhvervsforsikring.

Er du i tvivl om, hvor vidt din sag er omfattet af forsikringsdækning, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. Det koster dig ikke noget.

Fri proces

Fri proces bevilliges kun til privatpersoner og typisk på grund af lav indkomst. Dog kan fri proces godt bevilliges, hvis der er tale om en meget principiel sag (objektivt set). Beløbsgrænserne for indtægt justeres hvert år og vurderes på baggrund af husstandens indkomst.

Ligesom ved retshjælp skal vi som din advokat ansøge Civilstyrelsen om at bevillige fri proces, idet sagens sammenhæng og de juridiske forhold skal forklares. Det er Civilstyrelsen, som vurderer, om der i øvrigt er rimelig grund til, at din tvist skal indbringes for domstolene under en fri proces bevilling.

Beløbsgrænserne

Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende:

Enlige ansøgere 304.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 386.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn 53.000 kr.

Vi kan også føre sagen med fri proces for dig. Hvis du får fri proces, dækkes alle omkostningerne under 1-7, og der er ikke nogen maksimal dækning eller selvrisiko.

Lad os tales ved

Det koster dig ikke noget.