Sag om huslejekompensation i Tingbjerg har været for retten

Morten Hertz fra Invictus Advokater fører en retssag for en række beboere fra Tingbjerg, der sagsøger Københavns største Boligorganisation FSB i en sag om huslejekompensation.
Retssagen har nu været for retten.

Mandag forløb sidste retsdag i sagen, der har fanget dagspressens opmærksomhed over flere omgange. I alt er fem retsdage afholdt i løbet af fjorten dage, hvor retssagen er blevet hovedforhandlet for Boligretten i Københavns Byret. Alle parter afventer nu, at der bliver afsagt dom i retssagen d. 6. maj.

Morten Hertz udtaler selv om sagen: “Hovedforhandlingerne er gået godt, og beboerne er fortrøstningsfulde. Vi håber selvfølgelig, at dommerne afsiger den for beboerne rigtige dom med tilkendelse af en stor huslejekompensation.”

Beboerne ønsker økonomisk kompensation for den betalte husleje for en periode med en større pågående renovering omfattende bl.a. asbest- og skimmelsanering, som har nedsat lejemålenes brugsværdi til nul.