Sager om erstatningskrav

Erstatningskrav er forskelligartede. Ens for dem er, at du har lidt et tab, som du ønsker dækket af modparten. Typisk fordi personen eller virksomheden har begået en fejl, som ligger til grund for tabet. Erstatning kan også komme på tale, fordi man har pådraget sig en personskade i sit arbejde eller fritid. Vi har stor erfaring i at føre de fleste typer af erstatningssager.