Specialer

Vores klienter

Vi har repræsenteret et bredt spektrum af klienter i form af privatpersoner, samt både større og mindre virksomheder.

Typerne af sager kan variere meget.  Ens for alle sager, som vi påtager os, er, at vi mener vi kan gøre en positiv forskel for klienten.

Selvom vi har mange forskellige type af sager, er der dog visse områder, hvor vi har en mere dybdegående erfaring.

FAST EJENDOM

I vores terminologi omfatter fast ejendom alt arbejde, som udspringer af noget, som har med ”mursten” at gøre.  Arbejdet omfatter derfor køb/salg af huse, lejligheder, andelsboliger og erhvervsejendomme, men også lejeretlige problemer under såvel de almindelige lejeretlige regler, som Almenlejeloven, samt retssager om mangler ved fast ejendom.

Kontakt venligst advokat Martin Vesth for yderligere information eller for at booke et møde – klik her

Entrepriseretten hører også til i denne kategori.

RETSSAGER

Kontoret har en række verserende retssager ved såvel byretterne som landsretterne. Indholdsmæssigt dækker sagerne en række forskellige forhold af eksempelvis aftaleretlige karakter, erstatningskrav, mangler ved fast ejendom mm..

Vi påtager gladelig retssager, som er dækket af retshjælp eller fri proces.

Se i øvrigt mere om vores unikke koncept om fast pris på en retssag på retssagsadvokaten.dk

Kontakt venligst advokat Morten Hertz for yderligere information eller for at booke et møde –tryk her

SELSKABSRET

Herunder køb og salg af virksomheder og iværksætteri.

Selskabsretten er på mange måder fundamentet for det pulserende erhvervsliv. Uden et ordentligt fundament, kan man ikke bygge et ”hus” i form af en virksomhed.

Vi har stor erfaring med rådgivning omkring etablering af selskab, overdragelse af ejerandele, kapitalforhøjelser og omdannelser mm.

Hertil kommer erfaring med vurdering af erstatningskrav udspringende af drift og ledelse af selskaber, konkurstrusler fra typisk fagforeninger, konkurskarantænesager, likvidation af selskaber, samt genoptagelse af tvangsopløste selskaber mm.

Kontakt venligst advokat Martin Vesth for yderligere information eller for at booke et møde – tryk her

IMMATERIELRET

Immaterialretten er grundstenen for virksomheder, som ønsker at vækste uanset om f.eks. væksten kommer fra udvikling af nye produkter, som kan patenteres, eller ved markedsekspansion under et givent varemærke.

Vi har lang erfaring med såvel registrering af rettigheder, samt udnyttelse heraf i kommerciel, aftalemæssig sammenhæng ved licitation eller salg af rettigheder. Vi har tillige også meget erfaring med håndhævelse af rettigheder, såvel nationalt som internationalt.

Kontakt venligst advokat Morten Hertz for yderligere information eller for at booke et møde – tryk her